CONTACT US: DUANLOMRESORT@HOTMAIL.COM


Home > มาอยู่ด้วยกัน

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยากมีบ้านส่วนตัวน่ารัก ในดินแดนอันเงียบสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย  ท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา และบรรยากาศยามเช้าอันสดชื่น  เดือนล้อม มีที่ดินแบ่งขาย เนื้อที่ตั้งแต่ 60-400 ตารางวา พร้อมโอนได้ทันที ปัจจุบันมีเพื่อนบ้านเกือบ 20 รายอาศัยอยู่ในโครงการเรียบร้อยแล้ว

เรามีถนนราดยางทั้งโครงการ ที่ดินแต่ละแปลงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม เมื่อสร้างบ้านแล้วเมื่อไรที่ไม่ได้มาพักผ่อนเอง ก็สามารถแบ่งปันความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนผึ้งได้มาพักที่บ้านของเราบ้างโดยสามารถให้โครงการเดือนล้อมเป็นผู้ดูแลจัดการให้ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของบ้านอีกทาง…