CONTACT US: DUANLOMRESORT@HOTMAIL.COM


Home > บ้านบียอนด์ “White Villa”

บ้านบียอนด์”White Villa”

ราคา 4,500 บาท สำหรับสองท่านพร้อมอาหารเช้า

กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2558(สำหรับสองท่านพร้่อมอาหารเช้า)
1.ลด 50% เหลือ 2,250บาท
1.1 ยกเว้นวันเสาร์ ตรงกับวันหยุดนัตขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเนื่อง
1.2 ยกเว้นวันหยุดนัตขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเนื่อง
1.3 พิเศษเดือนมีนาคม 2558
วันพุธที่ 4 (วันมาฆบูชา)ลด 50%เหลือ 2,250 บาท
1.4 พิเศษเดือนเมษายน 2558
วันอาทิตย์ที่ 5- 6(วันมหาจักรี) ลด 50% เหลือ 2,250 บาท
วันจันทร์ที่ 13 (วันสงกรานต์) ลด 20 % เหลือ 3,600 บาท
วันอังคารที่ 14 (วันสงกรานต์) ลด 50% เหลือ 2,250 บาท
1.5 พิเศษ เดือนพฤษภาคม 2558
วันศุกร์ที่ 1(วันแรงงานแห่งชาติ) ลด 50%เหลือ 2,250 บาท
วันอาทิตย์ที่3-อังคารที่5(ฉัตรมงคล) วันพุธที่ 13(พืชมงคล)ลด 50% เหลือ 2,250 บาท
วันอาทิตย์ที่ 31 ลด 20% เหลือ 3,600 บาท
1.6 พิเศษเดือนมิถุนายน 2558
วันจันทร์ที่ 1(วิสาขบูชา) ลด 50 % เหลือ 2,250 บาท
2.ลด 20 % เหลือ 3,600 บาท วันเสาร์ที่ไม่ตรงกับวันหยุดนัตขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเนื่อง ค่ะ